De initiaties

Hatun Karpay

Hatun Karpay betekent “grote inwijding”; Hatun betekent “groots ” en Karpay “inwijding”.
Het is echter niet 1 inwijding, maar bestaat uit 3 verschillende inwijdingen: de Munay Karpay, de Yachay Karpay en de Llankay Karpay.
* Munay staat voor onvoorwaardelijke Liefde (hart);
* Yachay voor visie of helder zien, een inwijding van wijsheid (hoofd);
* Llankay voor actie en wel de juiste actie, verbonden met je hart en de juiste visie (buik).

Een inwijding duurt ongeveer 1½ uur tot 2 uur. Een inwijding heeft ongeveer 6 maanden nodig om echt te integreren in je systeem.
Daarna kan je de volgende ontvangen.
De Hatun Karpay ontvang je 1 keer in je leven.

Over de 3 inwijdingen:

Munay Karpay

De eerste inwijding opent je hart en laat jouw verbinding met Moeder Aarde groeien, zodat je een warm en innig contact met haar krijgt.
De tempels van het hart worden geopend, zodat jij vanuit en met liefde handelt ten opzichte van Moeder Aarde, de Kosmos, anderen maar ook zeer zeker naar jezelf.
Dit wordt de inwijding van Munay genoemd, het pad van onvoorwaardelijke Liefde.

Yachay Karpay

De tweede inwijding, die je een half jaar naar de eerste inwijding kunt ontvangen, opent je derde oog, zodat je vanuit je hart leert kijken, met Liefde leert te kijken naar alles wat je ziet.
Je leert kijken vanuit het standpunt van de Condor, met een scherpe visie, vanuit een hoog perspectief, zodat je je handelingen kunt overzien.
Door vanuit Liefde te zien word je een wijs mens.
Dit wordt de Yachay inwijding genoemd.

Llankay Karpay

De derde inwijding heet Llankay en laat je vanuit innerlijke wijsheid, vanuit het hart, met visie handelen. Handelen in dienstbaarheid, het geeft je de innerlijke kracht hiervoor. Deze inwijding laat je vanuit innerlijke kracht, handen en voeten geven aan jouw missie hier op aarde. Met het ontvangen van de derde inwijding ga je eigenlijk een verbintenis aan met Moeder Aarde, Spirit en het Universum, waarmee je kenbaar maakt dat jij je op jouw eigen unieke manier belangeloos in hun dienst wilt stellen. Je zult merken dat na de integratie van minimaal een half jaar veel dingen veranderd zullen zijn en dat het dienstbaar zijn aan Moeder Aarde, Spirit en de Kosmos iets geworden is waar je met heel je hart naar verlangt.

Mosoq Karpay

Een half jaar na de laatste Hatun Karpay kun je nog een inwijding ontvangen, namelijk de Mosoq Karpay. Deze inwijding voedt de Hatun Karpay die je al ontvangen hebt en deze kun je dan ook elk jaar herhalen. Hierdoor ga je de Hatun Karpay op een nog dieper niveau ervaren én in de wereld zetten. En dat laatste is jouw geschenk aan Moeder Aarde, jouw geschenk aan al wat leeft. De Mosoq Karpay verbindt je met de nieuwe tijd en is steeds wanneer je hem ontvangt een nieuw begin, waarbij je het oude dat niet langer bij jou hoort loslaat, om met vernieuwde kracht jouw levenspad te kunnen gaan.

De energie van de Mosoq Karpay is afkomstig vanuit het Oneindige, de Bron, waar je tijdens de inwijding mee verbonden wordt. Ben je een healer dan zul je merken dat je nog beter met je handen kunt healen, omdat je de geschenken die je door de inwijding krijgt in kunt zetten bij het geven van bijvoorbeeld healingen. Ook dit is dus een geschenk aan Moeder Aarde, jouw geschenk aan al wat leeft.