De Paqo’s en Nusta Paqo’s

Don Lorenzo

Don Lorenzo Jirillo Chura is een paqo (genezer) uit de Q’ero gemeenschap van Quico.
Als 9-jarige jongen werd Don Lorenzo door de bliksem getroffen.
Hij werd daarna erg ziek en zijn familie vroeg zich af waarom dit gebeurde en wat de boodschap hiervan was.
De familie bracht hem voor genezing naar verschillende heilige bergen, omdat hij teveel pijn had en zij hem niet konden behandelen.
Toen ze de heilige bergen om hulp vroegen, ontmoetten ze de meester en Altomesayoq (Hoeder van Wijsheid) Don Carmen Ccapa. In contact met de ziel van Don Lorenzo kreeg hij informatie door van de kosmos, dat Don Lorenzo was voorbestemd om een paqo te worden.

Don Carmen vertelde Don Lorenzo dat hij drie verschillende wakas (krachtplaatsen) had te bezoeken om zichzelf te helpen, en om de cadeaus en de zaden van de natuur te kunnen ontvangen om paqo te worden.
De eerste waka was een pakarina (tempel van water), daar water de bron van leven is– het begin van alle structuren en wie we zijn. Water is ook verbonden met het bloed.
Het eerste cadeau wat Don Lorenzo van het water ontving, had veel tekens in zich. Hij had ook sterk het gevoel dat er iets groots transformeerde in zijn voorhoofd, in zijn derde oog.
Daar hij erna niet echt begreep wat zojuist met hem was gebeurd, voelde en observeerde hij maar gewoon alle kleuren van de hele omringende natuur, die sterker en mooier was geworden dan ooit tevoren.
Na het ritueel op de pakarina ging Don Lorenzo weer naar huis. De zeven jaren erna werd Don Lorenzo getraind door en had ontmoetingen met zijn meester Don Carmen.

Toen Don Lorenzo 16 jaar was, was hij eindelijk klaar voor zijn tweede waka, de altaar van Wamanlipa. Op deze plek ontving hij ook zijn eerste initiatie. Tijdens de ceremonie was hij verbonden en had diepe gesprekken met een adelaar, een vos, een condor en een grote lawine vanaf de top van de berg Wamanlipa.
Don Lorenzo vroeg de meester waarom hij die tekens kreeg. Hij kreeg als antwoord dat we deze tekens alleen kregen als we ons diep verbonden voelden met onszelf.
En daarom ontving hij deze cadeaus en boodschappen van de tweede waka. Van de adelaar die hem hielp sneller te werken met zijn visie, de vos die hem hielp zich veilig te voelen en zijn angsten los te laten, de condor die hem vertelde dat het de bedoeling is dat hij een boodschapper is, en het smeltende ijs van de lawine vertelde hem te vertrouwen op alle kracht die hij al in zich had.
Door dit was Don Lorenzo erg geraakt en begon te begrijpen dat er iets groters op hem wachtte.
Met veel dankbaarheid ging hij naar huis en ging nog enkele jaren verder met de training samen met zijn meester.

Eindelijk, op de leeftijd van 21 jaar, was Don Lorenzo er klaar voor de derde en laatste waka te bezoeken, de sterrenpoort Qollority. Op deze plek gaf Don Carmen hem ook zijn tweede en derde initiatie. Om middernacht, voordat het tijd was voor de ceremonies, was Don Lorenzo bang en had vele angsten. Maar toen de meester de initiaties deelde smolten alle angsten op de meest wonderbaarlijke en unieke manier. Het cadeau van de derde waka stond in contact met zijn angsten.
Wat later die nacht gebeurde, was het meest verbazingwekkende en bijzondere wat Don Lorenzo ooit had ervaren.
De Pleiaden kwamen energetisch naar hem toe om hem fysiek aan te raken. Dit contact met de voorouders en het sterke licht dat hij van alle Pleiaden ontving was het sterkste gevoel ooit voor Don Lorenzo. De Pleiaden gaven hem de boodschap dat hij van nu af aan vrij was om het pad van zijn ware natuur te volgen. Hij was geroepen om pampamesayoq en aardehoeder te worden.

Don Hernan

Don Hernan is een paqo uit de gemeenschap van Yanacocha, Chinchero in het gebied van Cusco in de zuidelijke Andes van Peru. Hij loopt het pad van de Pampamesayoq, een heler die ceremonies houdt en offerandes voor heling van Moeder Aarde.

Toen Don Hernan nog jong was herkenden een aantal familieleden de zaden die hij in zich droeg en hij is toen het pad gaan lopen. Later ging hij in de leer bij zijn grootvader Esteban Quispe, een Pampamesayoq uit de omgeving van Chinchero.

Don Hernan is een zachtaardige, invoelende heler en hij is er trots op verbonden te zijn met Qoriwayrachina en Antakillca, de bergspirits van zijn dorp.

Don Sebastián

Don Sebastián Succle Apaza is een Elder van de Q’ero gemeenschap. In zijn jeugd werd hij door de bliksem getroffen en werd toen heel ziek. Zijn familie vroeg zich af waarom het gebeurd was en wat het betekende. Sebastián had zoveel pijn dat zijn familie hem niet meer kon helpen. Daarom brachten ze hem naar verschillende heiligen bergen om te genezen. Zijn vader, ook een Paqo, had contact met de ziel van Sebastián en ontving de boodschap van de kosmos dat Sebastián voorbestemd was om Paqo te worden.
Sebastián werd door zijn vader meegenomen naar verschillende heilige plaatsen, zodat hij zichzelf kon helpen en de gaven die voor hem bestemd waren kon ontvangen. De eerste heilige plaats waarvan hij  de krachtige gaven mocht ontvangen was de berg Wamanlipa. Hij kreeg het sterke gevoel dat er iets essentieels in zijn handen veranderde. Hij wist niet wat er met hem gebeurde; hij voelde alleen de trillingen van de natuur om hem heen die sterker en mooier  waren dan ooit tevoren.

Na het ritueel op de berg ging hij weer terug naar huis en in de jaren die volgden werd hij getraind en geïnitieerd door zijn vader.
Na zijn training liep Don Sebastian zijn eigen pad als Paqo; hij is een meester in ceremonies en offerandes voor het Universum, meester van de Khuyas en zeer begaafd in het lezen van Cocabladeren.

Don Claudio

Don Claudio Quispe is een paqo uit de Q’ero-lijn van het zuidelijke hoge deel van de Andes in Peru. Hij loopt het medicijnpad als een Pampamesayoq, een genezer die offers creëert en geneest door zichzelf met Moeder Aarde te verbinden.

Don Claudio leed als jongetje aan een wond die niet wilde genezen. Zijn vader nam hem mee naar een Altomesayoq. Van de berg Ausangate kreeg de Altomesayoq het bericht dat Don Claudio nodig had om het pad van een medicijnman te bewandelen. Hij nam deze boodschap ter harte, begon dit pad te bewandelen en binnen korte tijd begon de wond te genezen.

Vandaag de dag werkt Don Claudio als een uiterst krachtige medicijnman en doet dat al meer dan veertig jaar. Hij beschikt over het fantastische vermogen om te zien wat er mis is met zijn cliënten en hij helpt hen om weer in balans te komen.

Doña Marquesa

Doña Marquesa is een krachtige jonge medicijnvrouw, een Nusta-paqo, van de Q’ero Natie uit Peru, de laatste afstammelingen van de Inca priesters. Doña Marquesa komt van een lange lijn van bekende medicijnmannen en -vrouwen. Zij is geboren in de traditionele Q’ero-gemeenschap Kiko, waar ze ook is opgegroeid.

Doña Marquesa geeft blijk van haar kracht, zuiverheid en verbondenheid met de tradities van haar voorouders. Haar humor is verfrissend, haar bescheidenheid ontwapenend, maar vooral haar open hart, waardoor zij zich zowel in ceremonies als in helingen en inwijdingen laat leiden, laat niemand die haar ontmoet ongeroerd.
In een tijd dat de vrouwelijke energie zich sterk manifesteert om de balans tussen de twee polen te herstellen is Doña Marquesa een inspiratie voor iedereen die de kans heeft om haar te ontmoeten.
Door haar tante Doña Maria, laatste Alto Mesayoq van de Q’ero-gemeenschap, is zij aangewezen als degene die de wijsheid van de Alto Mesayoq volgens Q’ero traditie zal uitdragen, omdat de Apu’s, de hoge bergen van de Andes, haar als zodanig accepteren.

Doña Agustina

Dona AugustinaDoña Agustina is een geliefde oudere Paqo van de Q’ero bevolking van Peru. Ze heeft de gemeenschap als Pampamesayoq gediend, al sinds ze jong was, door haar tijd te wijden aan Pachamama en haar geneeskunde en wijsheid bij de burgers te brengen.

Doña Agustina komt uit een lange lijn van Pampamesayoq Paqos.  Als een Q’ero is haar levensverhaal onlosmakelijk verbonden met haar geboorteplaats. Tot voor kort leefden de meeste Q’eros hoog in de Andes bergen en zo ook Doña Agustina. Haar voorouderlijk huis bij Collpak’ucho bevond zich meer dan 4700 m. boven zeeniveau.

Op die hoogte te leven betekent “om dichter bij de heilige vrouwelijke energieën van de Ñustas, godinnen van de bergen, te zijn”, zegt ze.

Pratend over haar leven, zei Doña Agustina dat het eenvoudig, hard en gelukkig was; de herinneringen aan haar jeugd zijn gevuld met een liefdevolle familie.

Ze beschrijft haar eerste echtgenoot Esteban als een grote Altomesayoq die haar hoog op de magische berg van Qoylloritt’i heeft ingewijd tot een Earthkeeper. Het was een zeer koude magische avond met veel spirits en na haar inwijding en meditatie voelde ze zo’n een diepe verbinding met het licht van Mama Quilla “Moeder maan”.

Haar echtgenoot moedigde haar aan op een dieper niveau haar te verbinden met Pachamama en de heilige Ñustas.  Als onderdeel van haar evolutie ontvangt Agustina elk jaar de vernieuwde grote initiatie in het gebied van deze magische berg van Qoylloritt’i.

Doña Agustina is bekend om haar bekwame diagnoses en traditionele helende praktijken, haar ceremoniële offers aan de Pachamama en coca voorspellingen.